Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Verksamhetsidé

”Vi ska på alla nivåer bedriva en verksamhet inom simidrott så att den utvecklar och engagerar människor i en positiv anda. Vi ska utforma vår verksamhet så att den genomsyras av framåtanda och glädje och ständigt utvecklas och förbättras. Alla som är intresserade av simidrott får vara med i vår förening.”

Värdegrund
  • I Värnamo Simsällskap ska vi bedriva en verksamhet där alla känner gemenskap och där alla tycker det är roligt att vara med. Alla är välkomna i klubben och förväntas leva upp till vår värdegrund. Alla som deltar ska ges möjlighet att påverka och ta ansvar för vår verksamhet.  

  •  Värnamo Simsällskap bygger sin värdegrund med utgångspunkt från Riksidrottsförbundets värderingar som finns dokumenterade i ”Idrotten vill”. 

VSS är S T A R K A

  • S ammanhållning
  • T rygghet
  • A ttraktiva
  • R oligt
  • K ommunikation
  • A lla
Vision
  • VSS är en attraktiv klubb där vår simskola är förstavalet och antalet aktiva simmare ökar i alla simgrupper.
  • Vi är en av de ledande simklubbarna (topp 3) i Småland och har tävlande lag på riksnivå. (SUMSIM, JSM, SM)
 
Följ oss i sociala medier
Våra Sponsorer