Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Den 2 juni bjuder Värnamo simsällskap in till en informationsträff om trygg idrott.
2019-03-21 13:36

Trygg idrott

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra för alla.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta med utgångspunkt i Idrotten Vill och våra strategiska målsättningar. Men även i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att alla, både barn, ungdomar och vuxna ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkningar eller övergrepp.  

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. 
 
Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar.

Denna dag kommer en idrottskonsulent från Smålandsidrotten och jobbar och informera oss om detta.


Kl 11-13.30 För alla ledare från babysim och upp till tävlingsgrupperna

Kl 14.00-15.30 För föräldrar till barn/ungdomar i VSS


Plats och anmälan återkommer vi med när det närmar sig.

Vänliga hälsningar 
Styrelsen
Värnamo Simsällskap
 
Våra Sponsorer