Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelsens utvärdering av VSS policy dokument.
2018-12-04 12:59
Styrelsen i VSS har diskuterat och utvärderat VSS policy dokument. Därefter fattades beslut att inte ändra något i följande policydokument; Alkohol- och drogpolicy, Trafikpolicy, Policy mot kränkningar och mobbning. 
Styrelsen i VSS har diskuterat och utvärderat VSS policydokument. Därefter fattades beslut att inte ändra något i följande policydokument; Alkohol- och drogpolicy, Trafikpolicy, Policy mot kränkningar och mobbning. Styrelsen har mottagit synpunkter på 24-timmars regeln (alltså att man inte dricker alkohol inom 24 timmar innan man kör i VSS regi) och har diskuterat denna särskilt. Styrelsen anser att denna skall vara kvar då det är andras barn man har med sig i bilen och att alla skall känna sig trygga med att släppa iväg sina barn på resor i VSS regi.


Du hittar policydokumenten här.

 
Våra Sponsorer